McKenzie

Jest to metoda biomechanicznego diagnozowania i leczenia zespołu bólowego kręgosłupa. Diagnozowanie oparte jest na dokładnej znajomości wzorców bólowych i na obserwacji zmienności tych objawów tak w wywiadzie jak i w badaniu przedmiotowym. Nadrzędnym celem tej metody jest likwidacja ryzyka nawrotu dolegliwości.