PNF

Metoda neurofizjologiczna, nad którą praca zaczęła się tuż po II wojnie światowej w USA, w 1956 roku powstała pierwsza książka, która przez późniejsze lata była udoskonalana wraz z rozwojem medycyny. W Polsce kursy trwają od 1997 roku i obecnie stanowią praktycznie podstawowe wykształcenie każdego fizjoterapeuty. Jest to jedna z nielicznych metod specjalnych fizjoterapii refundowana przez NFZ.

P - proprioceptywne, stymulujące receptory nerwowe
N - nerwowo-mięsniowe, aktywizujące struktury nerwowo- mięśniowe
F - facylitacja, ułatwianie, pomoc, torowanie


Koncepcja PNF zawiera:
- filozofie PNF
- zasady główne
- techniki
- funkcje życiowe
- pracę na macie
- naukę chodu
- wzorce ruchowe
- ogólną rehabilitacje

Bazuje na: pozytywnym podejściu do pacjenta, mobilizacji rezerw, terapii skoncentrowanej na celu, wytycznych ICF i BEZBOLESNEJ pracy z pacjentem.
Dzięki szerokiemu spektrum koncepcji umożliwia pracę z pacjentami neurologicznymi, a także ortopedycznymi.